Verpleegafdeling

Binnen Maranatha zijn er twee verpleegafdelingen. Een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en een somatische verpleegafdeling.

en Woonzorgcentrum Maranatha

  • Ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen.

  • Woonzorgcentrum Maranatha

Kleinschalige woonvorm mensen met dementie

Kleinschalige woonvorm mensen met dementie

Soms gaat uw mentale gezondheid dermate achteruit dat u behoefte heeft aan veilige, kleinschalige woonvorm. Ook dat kunnen wij u bieden. U heeft een eigen zit-/slaapkamer en badkamer die volledig is aangepast en woont samen met andere bewoners in een kleinschalige woonvorm. De huiskamer neemt een belangrijke plaats in binnen de dagstructuur. Hier vinden de gezamenlijke maaltijden en activiteiten plaats.

Maranatha werkt samen met Novicare voor de inzet van specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorgverlening. De arts wordt hierbij ondersteund door een multidisciplinair team: een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog.

U betaalt geen huur, maar een eigen bijdrage voor zorg met verblijf aan het CAK. Benieuwd wat uw eigen bijdrage is? Op www.hetcak.nl maakt u eenvoudig een berekening.

In deze informatiemap vindt u meer informatie over het wonen op onze verpleegafdeling.

Somatische verpleegafdeling

Somatische verpleegafdeling

Gaat uw gezondheid dermate achteruit dat u lichamelijke intensieve zorg nodig hebt, dan bieden wij hiervoor ook een speciale verpleegafdeling. De appartementen zijn volledig aangepast om professionele zorg te verlenen. Voor deze afdeling geldt dat de specialist ouderengeneeskunde en andere disciplines voor u ter beschikking staan. De specialist ouderengeneeskunde is op deze afdeling de eindverantwoordelijke.

U betaalt geen huur, maar een eigen bijdrage voor zorg met verblijf aan het CAK. Benieuwd wat uw eigen bijdrage is? Op www.hetcak.nl maakt u eenvoudig een berekening.

Tarievenlijst

Tarievenlijst

Hier vindt u de tarievenlijst van Maranatha.

Uw zorgvraag

Uw zorgvraag

Wilt u meer weten over het aanvragen van zorg en wat daarbij komt kijken? Neem dan een kijkje op onderstaande pagina.

Uw zorgvraag

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verpleegafdelingen of gaat u graag met iemand in gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!