EVV'er

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) overlegt met u en uw netwerk hoe de zorg wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kunt u zelf?
  • Hoe kunnen mantelzorgers ondersteunen?
  • Wat kunnen vrijwilligers betekenen?
  • Welke inzet van zorg door medewerkers van Maranatha is wenselijk?

De EVV’er draagt samen met de andere zorgmedewerkers bij aan het welbevinden binnen Maranatha.

Mantelzorg en informele zorg

De zorg door mantelzorgers heeft een belangrijke plaats naast de zorg door medewerkers van Maranatha. Dit geeft een verruiming van uw leef- en woonklimaat. Mantelzorgers zijn vaak familieleden die al voor de verhuizing naar Maranatha mantelzorg leverden. We gaan ervan uit dat zij ook na de verhuizing betrokken blijven bij de zorg. De zorg door mantelzorgers omvat lichte zorgtaken en welzijnsactiviteiten.

Meneer Pleiter: ‘’Toen onze vriendin naar Maranatha verhuisde, viel een groot deel van de zorglast van ons af. De meerwaarde die Maranatha biedt is zo groot, dat mijn vrouw en ik tijd over hebben om, naast mantelzorger, ook positief vrijwilliger te zijn in het woonzorgcentrum!’’

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg. Er zijn veel vrijwilligers werkzaam in Maranatha. Dit is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de vrijwilligers heel waardevol. De vrijwilligers zorgen er met elkaar en met de verzorgenden voor dat Maranatha voor de bewoners echt als ‘thuis’ voelt. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook:

‘’Het vrijwilligerswerk bij Maranatha geeft me ontzettend veel voldoening.’’

Meer informatie over vrijwilligerswerk.