Elim en Maranatha werken met deze meldcode. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, helpt de meldcode ons om op een zorgvuldige manier te handelen en de juiste hulp in te zetten.

Wilt u melding doen van huiselijk geweld? Neem dan contact op met de functionaris voor huiselijk geweld, Liesbeth Zwanepol, via l.zwanepol@siloah.nl of 06-30658105.