Maranatha is onderdeel van Zorggroep Sirjon. Zorggroep Sirjon biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische identiteit. De grondslag van Zorggroep Sirjon is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, in de dagelijkse uitvoering van de zorg en begeleiding aan onze cliënten en in de omgang met elkaar, is dit de basis.

Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in onze zorg, ons spreken en in onze huizen. Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het eerlijk omgaan met elkaar, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld.

Lees hier het gehele identiteitsdocument van Sirjon.

Pastorale zorg: de Bijbel als richtsnoer

Juist als het einde nadert, kunnen de levensvragen zich sterker opdringen. En juist dan is het goed dat u in een omgeving woont waar Gods Woord het laatste woord heeft.

In woonzorgcentrum Maranatha mag u rekenen op zorgverlening door mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven hebben. Die met en voor u kunnen bidden, een psalm zingen of Gods Woord openen. Zo kunnen we aandacht besteden aan de persoonlijke geloofsbeleving.

Vaak is ook de kerkelijke gemeente betrokken rondom het levenseinde. De verzorgenden en de vrijwilligers van Maranatha houden hier rekening mee. Er is ruimte en rust voor pastorale gesprekken.