Maranatha biedt verpleging in een warme en veilige omgeving. De kwaliteit van de zorg draagt in belangrijke mate bij aan het ervaren van warmte en veiligheid. Op verschillende manieren borgen we de kwaliteit. Elim en Maranatha voeren het PREZO-certificaat. Dit staat voor Prestatiemodel Zorg. Dit kwaliteitssysteem helpt ons sturen op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Niet alleen procedures en protocollen staan centraal bij PREZO, maar juist ook de resultaten voor de cliënt.

PREZO-keurmerk

Met het PREZO keurmerk laten we zien dat:

  • Bewoners en cliënten tevreden zijn;
  • Onze prestaties structureel verbeteren;
  • Onze organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche stelt;
  • We verantwoord ondernemen en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Meer informatie PREZO

Zorgkaart Nederland reviews

Meer informatie

Kwaliteitsinformatie

Duurzaamheid