Steun Maranatha

Steun Maranatha en word donateur! De bewoners van Maranatha profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt. SVRO is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wilt u een bedrag overmaken? Daar zijn we heel blij mee! U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op de rekening van Maranatha: NL26 INGB 0655 4570 70 onder vermelding van hetgeen wij uw gift aan mogen besteden.

Mochten we de begroting voor een bepaald project niet rondkrijgen, dan wordt het geld besteed aan een vergelijkbaar project voor Maranatha.

Bekijk de lopende projecten