Woonzorgcentrum Maranatha heeft een cliëntenraad die het locatiemanagement adviseert en ondersteunt bij het nemen van beslissingen. De raad bestaat uit (vertegenwoordigers van) bewoners en mensen die zich betrokken weten bij Maranatha.

Ton Blonk, voorzitter van de cliëntenraad:

“We organiseren één keer per jaar een bewonersavond waarin een thema aan bod komt dat van belang is voor de bewoners. We nodigen dan een spreker uit die ons meer over het onderwerp vertelt.”

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit zeven leden, waaronder twee bewoners. Zij zijn ‘de ogen en oren’ van de raad en weten goed wat er in het woonzorgcentrum speelt. Alle leden hebben een bepaalde binding met Maranatha. Met elkaar zetten zij zich actief in voor het welzijn van alle bewoners.

Ton Blonk:

“Op oudejaarsavond houden we na de kerkdienst een gezellige avond, zodat de uren tot middernacht niet zo lang duren. Ook gaan twee leden van de cliëntenraad op verjaardagsbezoek bij de bewoners. Zo tonen we onze betrokkenheid en kunnen we direct vragen of men nog wat te delen heeft met de cliëntenraad.”

De cliëntenraad heeft verschillende rechten die u hier kunt lezen.

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Dat waardeert de cliëntenraad zeer, want samen werken we aan een warm en veilig thuis voor alle bewoners. U kunt de leden van de cliëntenraad altijd even aanspreken, maar u kunt ook telefonisch of online reageren via het contactformulier.

Centrale Cliëntenraad

Elk van de plaatselijke cliëntenraden is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. Die centrale raad heeft onder meer adviesrecht bij de jaarverslaggeving en de begroting. Maranatha pleegt overleg en wint advies in bij de centrale cliëntenraad. Op die manier kan de zorg nog beter worden afgestemd op de wensen van de bewoners.

Meer informatie