Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom houden we regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De bewoners van Elim en Maranatha beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zorg gunstig. Ook de cliënten die thuiszorg ontvangen, zijn positief.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek d.d. april 2018 kunt u vinden in onderstaande documenten:

Inspectierapporten

De rapporten van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd kunt u hier vinden.

Personeelssamenstelling

In het Kwaliteitskader Woonzorgcentrumzorg (KV) wordt onder andere beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van woonzorgcentrumzorg. Het KV vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van Elim en Maranatha vindt u hier.

Kwaliteitsverslag Elim en Maranatha 2021

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van Elim en Maranatha over 2021.