In bepaalde situaties is het voor familie en naasten fijn om in de directe omgeving van de bewoner te kunnen zijn. Over logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt. De tarieven voor logeren en maaltijden vindt u in de tarievenlijst.