Logeren voor naasten en betrokkenen

In bepaalde situaties is het voor familie en naasten fijn om in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. Woonzorgcentrum Maranatha biedt hiertoe overnachtingsmogelijkheden. Maaltijden kunnen in het restaurant van Maranatha genuttigd worden. Over logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt. De tarieven voor het logeren en de maaltijdvoorziening vindt u in de tarievenlijst.