Nadat de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is afgesloten, wordt er samen met cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden alle persoonlijke doelen en afspraken vastgelegd over de verzorging en/of begeleiding van de cliënt. De zorg en begeleiding vindt plaats op basis van het begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt minimaal een of twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.