Vrienden van Maranatha

Bekijk alle projecten!

Op deze pagina ziet u alle lopende en afgeronde projecten en kunt u een bestelling plaatsen of iets doneren!

Vrienden van Maranatha

Vrienden van Maranatha

De stichting Vrienden van Maranatha werft financiële middelen om bewoners meer welzijn en wooncomfort te bieden. De stichting probeert zaken te realiseren waar in de reguliere budgetten geen ruimte voor is.

Dankzij de vriendenstichting is het gelukt om gemakstoelen voor de verpleegafdeling aan te schaffen. Ook zijn de wandelgangen voorzien van een kleurtje, zodat de ruimtes gezelliger aanvoelen.

De doelstelling van de vriendenstichting is om bewoners een mooie oude dag te bezorgen. De Stichting geeft hier invulling aan door:

 • Extra gelden te verwerven om voor de bewoners van Maranatha verbeteringen en voorzieningen te realiseren die niet vergoed worden vanuit de overheid.

De Stichting werft deze gelden via acties, donaties en soms legaten. Dankzij de ANBI-erkenning zijn de giften fiscaal aftrekbaar. Woonzorgcentrum Maranatha valt onder Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO), die weer onderdeel is van de Zorggroep Sirjon. Kijk hier voor meer informatie over SVRO en de financiële verantwoording.

Word vriend van Maranatha!

Word vriend van Maranatha!

Word (als donateur) vriend of vriendin van Maranatha! De bewoners van Maranatha profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld besteed aan:

 • Middelen voor ontspanning, zoals uitstapjes, activiteiten, boeken en tijdschriften;
 • Verfraaiing van de woonomgeving door de aanschaf van huiselijk meubilair, fotobehang of serviesgoed;
 • Beweging bevorderende hulpmiddelen, zoals de duofiets, de belevingstafel en het fietslabyrint.

U wordt al vriend van Maranatha vanaf €15,- per jaar. U kunt uw donatie overmaken naar Rekeningnummer: NL71RABO 0309888751 ten name van ‘Vrienden van Maranatha in Rijssen’.

Praktische informatie over Vrienden van Maranatha

Praktische informatie over Vrienden van Maranatha

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het lid van de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van woonzorgcentrum Maranatha op vrijwillige basis.

Post kunt u sturen naar:
Stichting Vrienden van woonzorgcentrum Maranatha p/a Pastinaak 31, 7463 CX  RIJSSEN of per e-mail naar c.karsten@solcon.nl.

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

 • Dhr. A.H. Blonk, voorzitter
 • Mw. S.G. Heuvelman – van Utrecht, secretaris
 • Dhr. J.C. Karsten, penningmeester
 • Mw. A.G. de Rooij-Bijdevaate
 • Mw. G.J. de Pater, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Het lid van de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon neemt deel aan het bestuur van de Stichting Vrienden van woonzorgcentrum Maranatha op vrijwillige basis.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Financiële gegevens

Financiële gegevens

 • RSIN/fiscaal nummer: 855867218
 • Rekeningnummer: NL71RABO 0309888751

Het bezoekadres van Woonzorgcentrum Maranatha is:

Diekjansweg 1, 7462 JD RIJSSEN.