Anna

“Ons doel is om als cluster Kwaliteit en Veiligheid, samen met anderen binnen de organisatie (de teams, het management of de Raad van bestuur), dienstbaar te zijn ten behoeve van onze cliënten. Ik houd mij met name bezig met het kwaliteits- en veiligheidsbeleid & het innovatieplatform.”

Bas

“Ik adviseer de organisatie over de privacy van cliënten en collega’s. Ook houd ik toezicht op de bescherming van hun persoonlijke gegevens die in onze organisatie zijn opgeslagen. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt bij klachten over de privacy.’’