Peter

“Binnen Zorggroep Sirjon houd ik me bezig met het beleid en projectmanagement van nieuwbouw en grote verbouwingen of aanpassingen.”

Dirk-Jan

“Het financiële reilen en zeilen van Zorggroep Sirjon volgen door begroten, vastleggen, rapporteren, prognosticeren, analyseren en verantwoorden. En verder gevraagd en ongevraagd adviseren over financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken. We zien dezelfde feiten, maar omdat we met een andere bril kijken, zien we een andere oplossing.”

Henry

“Als technisch-vastgoedmedewerker geef je gevraagd en ongevraagd advies en ontzorg je de zorg op het gebied van alle technieken die in een gebouw aanwezig zijn.’’

Roelien

“Wij vormen de voordeur van de organisatie, mensen met vragen over wonen (met zorg) of dagbesteding komen bij ons terecht. Eigenlijk zijn we de vraagbaak van de organisatie.”