Project voortgang
100%
€30000 van de €30000

Verbinding en ontmoeting is belangrijk voor onze bewoners. Zowel onderling als met hun familie, om elkaar te genieten van het samenzijn. Binnen Maranatha is er de wens om bewoners zoveel mogelijk te stimuleren om naar buiten te gaan en elkaar daar te ontmoeten. Hiervoor willen we een van onze besloten buitenruimtes opknappen zodat het een fijne ontmoetingsplek wordt. Om kinderen die op bezoek komen bij oma of opa te laten meegenieten van deze ontmoeting, willen we ook graag wat speeltoestellen plaatsen. We willen onze bewoners laten genieten van spelende kinderen. Helaas hebben wij op dit moment geen voorzieningen voor kinderen. Door deze ontmoetingsplek te faciliteren stimuleren wij de belangrijke ontmoeting tussen de oudere en jongere generaties.

Helpt u mee om deze buitenruimte op te knappen? U kunt uw gift overmaken op NL26 INGB 0655 4570 70 t.n.v. Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg o.v.v. buitenruimte Maranatha.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!