Samen voor onze zorg!

Komende maanden houden we, samen met vijf andere zorgorganisaties (Adullam, Cedrah, RST, Salem en De Schutse) een bewustwordingscampagne over het belang van onze identiteitsgebonden zorg.

Zorg vanuit reformatorische identiteit is een groot goed. Mensen in een kwetsbare situatie liefdevol verzorgen en begeleiden vanuit de Bijbelse overtuiging dat het niet alleen om het hier en nu gaat. In een sfeer die ze kennen van thuis. Door vergrijzing en tekort aan helpende handen ontstaat er een toenemende druk op onze zorg. Wil je bijdragen aan het behoud van de reformatorische zorg? Steun het initiatief op www.vooronzezorg.nl en lees de verhalen.