Management Traineeship Zorg & Welzijn - diplomering

Maandag 26 juni vond de diploma-uitreiking plaats van het leiderschapsoriëntatietraject (Management Traineeship Zorg & Welzijn). Het traject is een initiatief van Cedrah, RST Zorgverleners, Salem en Zorggroep Sirjon, in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede en Driestar educatief. We wensen de geslaagden de hartelijke felicitaties en Gods zegen toe in hun verdere loopbaan.

Met deze eigen hbo-opleiding, gericht op interne doorstromers en zij-instromers, investeren we in het opleiden van toekomstige zorgmanagers. Het traineeship moet een oplossing bieden voor het tekort aan bekwame leidinggevenden uit eigen kring.
Benieuwd naar dit traject? Bekijk dan deze video!