ANBI

Maranatha heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Via onderstaande links vindt u de ANBI informatie van Maranatha.

  • Strategisch Plan. In dit document staat de doelstelling van Maranatha en de hoofdlijnen van het strategisch plan visueel weergegeven.
  • Voor het jaarverslag, jaarrekening en beloningsbeleid verwijzen wij u naar de site van het CIBG: Website Jaarverslagen Zorg.