Via onderstaande links vindt u de ANBI informatie.

  • Strategisch Plan
    In dit document staat de doelstelling van Siloah en de hoofdlijnen van het strategisch plan visueel weergegeven.
  • Voor het jaarverslag, jaarrekening en beloningsbeleid verwijzen wij u naar de site van het CIBG: Website Jaarverslagen Zorg.