Zorg aanvragen

Voor alle woonvormen waarbij zorg wordt geboden, heeft u een zorgindicatie nodig. Afhankelijk van de zorgvraag, vraagt u de indicatie aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ), bij de gemeente waar u woont of, in het geval van wijkverpleging, bij de wijkverpleegkundige.

Wat is een zorgindicatie?

De zorgindicatie geeft een beeld van de intensiviteit en hoeveelheid zorg die nodig is. De zorgindicatie is verdeeld in verschillende categorieën. De eerste categorie is een indicatie voor thuiszorg, de laatste is volledige verpleeghuiszorg.

Voorheen werd dit het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) genoemd. Tegenwoordig spreken we van Zorgprofielen. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, krijgt u een passende zorgindicatie. Zo bent u verzekerd van zorg die bij uw zorgbehoeften aansluit.

Wie doet de aanvraag?

De aanvraag wordt vaak door de familie gedaan. Het cliëntservicebureau kan u hierbij ondersteunen. Is er sprake van eerstelijnsverblijf, dan doet uw (huis)arts de aanvraag.

Zorgindicatie en de Wet langdurige zorg

De zorgindicatie is gekoppeld aan de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft en geeft u de indicatie voor het juist Zorgprofiel. Het CIZ baseert zich bij de indicatiestelling op gegevens die uw huisarts of specialist aanlevert. Ook bekijkt het CIZ hoe de huidige gezondheidssituatie en zelfredzaamheid is.

Zorgprofielen binnen Maranatha

 • VV 4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
 • VV 5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (eventueel met BOPZ-status).
 • VV 6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
 • VV 7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.
 • Verder biedt Maranatha een afdeling somatische meerzorg aan ouderen die vanwege een chronische lichamelijke aandoening, handicap of (ouderdoms)ziekte veel zorg en aandacht nodig hebben. Ook wordt zorg geboden aan ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

Hoe vraag ik een zorgindicatie aan?

U kunt uw zorgindicatie aanvragen via het CIZ. Hiervoor heeft u een ziektebiografie en een diagnose van de huisarts of van het ziekenhuis nodig.

Wilt u een zorgindicatie aanvragen of heeft u hier vragen over?
Neem contact op met het cliëntservicebureau via 0548 – 53 62 15.

Samen met uw partner

Bij verhuizing naar Maranatha kan uw partner vaak meeverhuizen. Informeert u bij het CSB naar de mogelijkheden.

Woonzorgcentrum Maranatha, uw thuis

Onze medewerkers doen er alles aan om de overstap naar Maranatha voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen. We vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom zullen we, waar mogelijk, u en uw familie, direct betrekken bij de invulling van uw zorgvraag.

Via onderstaande organisaties vindt u meer informatie over de zorgindicatie, familievertegenwoordiging en praktische regelhulp.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt zich bij het regelen en evalueren van uw zorg laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

 • Informatie en advies: over de keuze voor de zorg die het beste past bij uw situatie en over uw rechten.
 • De invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast wat u belangrijk vindt en wat daarbij voor u de beste zorg is.
 • Het zorgplan: u kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan.
 • Bemiddeling tussen u en SVRO: wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en de afspraken met SVRO, komt u er niet goed uit en wilt u daarbij graag ondersteund worden? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Uw zorgkantoor (bij een Wlz-indicatie) of uw gemeente (bij een Wmo-indicatie of een indicatie voor Wijkverpleging uit de Zvw) kan de cliëntondersteuning in veel gevallen zelf bieden. U kunt echter ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE of Zorgbelang. Op de website van uw zorgkantoor, uw gemeente of van MEE of Zorgbelang vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.