Mantelzorg

Het is goed als de zorg door mantelzorgers een belangrijke plaats heeft naast de zorg door medewerkers van Maranatha. Dit geeft een verruiming van uw leef- en woonklimaat.

Mantelzorgers zijn vaak familieleden of goede vrienden die al voor de verhuizing naar Maranatha mantelzorg leverden. Zij blijven regelmatig ook na de verhuizing betrokken bij de zorg. De zorg door mantelzorgers omvat lichte zorgtaken en welzijnsactiviteiten.

De familie Pleiter raakte jaren geleden goed bevriend met het echtpaar Vossebelt. Toen de echtgenoot wegviel, werd meneer Pleiter mantelzorger voor de weduwe. ‘Het begon met de administratie, maar ik doe ook klusjes: als er iets kapot is, repareer ik dat.’ Meneer Pleiter vertelt over zijn motivatie om deze mantelzorg te blijven geven: ‘Dat heeft niet met goede werken te maken, maar met de diepere voldoening om iets voor je medemens te betekenen. De verrassing daarbij is dat je medemens ook iets voor jou betekent. Er komt iets moois terug! Dit is echt op mijn weg geplaatst. Ik zie daar achteraf de hand van God in.’

Ook na de verhuizing naar woonzorgcentrum Maranatha blijft uw mantelzorger een belangrijke rol spelen in uw leven. Uw mantelzorger biedt u immers persoonlijke aandacht die vaak gebaseerd is op een gezamenlijk verleden.

Meneer Pleiter: ‘Toen onze vriendin naar Maranatha verhuisde, viel een groot deel van de zorglast van ons af. De meerwaarde die Maranatha biedt is zo groot, dat mijn vrouw en ik tijd over hebben om, naast mantelzorger, ook positief vrijwilliger te zijn in het woonzorgcentrum!’

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) overlegt met u en uw netwerk hoe de zorg wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kunt u zelf?
  • Hoe kunnen mantelzorgers ondersteunen?
  • Wat kunnen vrijwilligers betekenen?
  • Welke inzet van zorg door medewerkers van Maranatha is wenselijk?