Zeker bij het ouder worden kan uw zorgbehoefte ieder jaar anders zijn. Daarom is het een prettige gedachte dat Maranatha in feite iedere vorm van zorg kan bieden.

We onderscheiden verschillende woonvormen:

  • Wonen met zorg:
    Wonen met zorg en behandeling bij een Wlz indicatie met zorgprofiel 4, 5, of 6.
  • Wonen in kleinschalige woonvorm:
    Beschermd wonen met zorg, met BOPZ, bij een Wlz indicatie met zorgprofiel 5 of 7.
  • Huurappartementen:
    U huurt de woning en wanneer het nodig is, schakelt u wijkverpleging in.

Palliatieve zorg is zorg rondom het levenseinde

Het levenseinde is een kwetsbaar onderwerp om te bespreken. Toch is het goed om uit te leggen wat woonzorgcentrum Maranatha u kan bieden in de laatste fase van het aardse leven. Dat is meer dan de alledaagse verzorging en verpleging. Onze medewerkers en vrijwilligers omringen u en uw dierbaren met warme, hartelijke zorg.

Pastorale zorg: de Bijbel als richtsnoer

Juist als het einde nadert, kunnen de levensvragen zich sterker opdringen. En juist dan is het goed dat u in een omgeving woont waar Gods Woord het laatste woord heeft.

In woonzorgcentrum Maranatha mag u rekenen op zorgverlening door mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven hebben. Die met en voor u kunnen bidden, een psalm zingen of Gods Woord openen. Zo kunnen we aandacht besteden aan de persoonlijke geloofsbeleving.

Vaak is ook de kerkelijke gemeente betrokken rondom het levenseinde. De verzorgenden en de vrijwilligers van Maranatha houden hier rekening mee. Er is ruimte en rust voor pastorale gesprekken.