Mantelzorg en informele zorg

Het is goed als de zorg door mantelzorgers een belangrijke plaats heeft naast de zorg door medewerkers van Maranatha. Dit geeft een verruiming van uw leef- en woonklimaat. Mantelzorgers zijn vaak familieleden die al voor de verhuizing naar Maranatha mantelzorg leverden. Zij blijven regelmatig ook na de verhuizing betrokken bij de zorg. De zorg door mantelzorgers omvat lichte zorgtaken en welzijnsactiviteiten.

Meneer Pleiter: ‘’Toen onze vriendin naar Maranatha verhuisde, viel een groot deel van de zorglast van ons af. De meerwaarde die Maranatha biedt is zo groot, dat mijn vrouw en ik tijd over hebben om, naast mantelzorger, ook positief vrijwilliger te zijn in het woonzorgcentrum!’’

EVV'er

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) overlegt met u en uw netwerk hoe de zorg wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Vragen die aan bod komen:

  • Wat kunt u zelf?
  • Hoe kunnen mantelzorgers ondersteunen?
  • Wat kunnen vrijwilligers betekenen?
  • Welke inzet van zorg door medewerkers van Maranatha is wenselijk?

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers werkzaam in Maranatha. Dit is niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de vrijwilligers heel waardevol. De vrijwilligers zorgen er met elkaar en met de verzorgenden voor dat Maranatha voor de bewoners echt als ‘thuis’ voelt. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook:

‘’Het vrijwilligerswerk bij Maranatha geeft me ontzettend veel voldoening.’’

Meer informatie over vrijwilligerswerk.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg rondom het levenseinde. Het levenseinde is een kwetsbaar onderwerp om te bespreken. Toch is het goed om uit te leggen wat woonzorgcentrum Maranatha u kan bieden in de laatste fase van het aardse leven. Dat is meer dan de alledaagse verzorging en verpleging. Onze medewerkers en vrijwilligers omringen u en uw dierbaren met warme, hartelijke zorg.

Pastorale zorg: de Bijbel als richtsnoer

Juist als het einde nadert, kunnen de levensvragen zich sterker opdringen. En juist dan is het goed dat u in een omgeving woont waar Gods Woord het laatste woord heeft.

In woonzorgcentrum Maranatha mag u rekenen op zorgverlening door mensen die de Bijbel als richtsnoer voor hun leven hebben. Die met en voor u kunnen bidden, een psalm zingen of Gods Woord openen. Zo kunnen we aandacht besteden aan de persoonlijke geloofsbeleving.

Vaak is ook de kerkelijke gemeente betrokken rondom het levenseinde. De verzorgenden en de vrijwilligers van Maranatha houden hier rekening mee. Er is ruimte en rust voor pastorale gesprekken.