Maranatha biedt wonen met zorg of verpleging in een warme en veilige omgeving. De kwaliteit van de zorg draagt in belangrijke mate bij aan het ervaren van warmte en veiligheid. Op verschillende manieren borgen we de kwaliteit.

Prezo gouden zorg

SVRO voert het PREZO-certificaat, dit staat voor Prestatiemodel Zorg. Dit kwaliteitssysteem helpt ons sturen op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Niet alleen procedures en protocollen staan centraal bij PREZO, maar juist ook de resultaten voor de cliënt.

Met het PREZO keurmerk laten we zien dat:

  • dat bewoners en cliënten tevreden zijn
  • dat onze prestaties vóór onze cliënten structureel verbetert
  • dat onze organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche stelt
  • dat we een verantwoord ondernemen en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Meer informatie over Prezo

Zorgkaart Nederland reviews

Kwaliteitsdocumenten

SVRO biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk.

Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom houden we regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De bewoners van de woonzorgcentra Maranatha en Elim beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zorg gunstig.

Ook cliënten die thuiszorg van de SVRO ontvangen, zijn positief.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek d.d. april 2018 kunt u vinden in onderstaande documenten:

Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van de SVRO met de woonzorgcentra Elim en Maranatha van oktober 2018 vindt u hier.

Kwaliteitsverslag Elim en Maranatha 2019

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van Elim en Maranatha over 2019.

Duurzaamheid

Zorggroep Sirjon (met werkmaatschappijen Siloah, Elim en Maranatha) hecht veel waarde aan een leefbare planeet. Daarom zijn er op verschillende locaties duurzame aanpassingen gedaan. Denk hierbij aan warmte-terugwin-installaties, zonnepanelen en LED verlichting. Ook kopen wij volledig groene stroom in. In onze vastgoedplannen staat duurzaamheid hoog op de agenda. Dit is tevens terug te zien in onze investeringsbegroting.