Klachtenregeling

Zorgvuldig, ook als u niet tevreden bent

SVRO vindt het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend. Daarom streven wij ernaar om de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaan er soms dingen fout. Het kan daardoor voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Hiervoor is een klachtenregeling ontwikkeld. Het doel van de klachtenregeling is:

  • Ontevredenheid over onze zorg- en dienstverlening zo vroeg mogelijk signaleren;
  • Samen tot een oplossing komen;
  • Het vertrouwen herstellen.

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn, waar de organisatie van kan leren. Zo kan een klacht aanleiding zijn om zaken te veranderen. Het is van belang om klachten op een zorgvuldige wijze te behandelen. In de klachtenregeling leest u welke procedures hierbij worden gevolgd.

Bekijk onze klachtenregeling

Wat te doen als u een klacht hebt?

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg of over de dienstverlening, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij het bespreekbaar maken van uw ontevredenheid.

U kunt ook contact opnemen met degene die de ontevredenheid betreft of met de leidinggevende van de locatie. Samen proberen we de ontevredenheid op te lossen.

Een andere mogelijkheid is dat u een klacht indient bij de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. De interne klachtencommissie van SVRO en Siloah onderzoekt en behandelt uw klacht.

Het is tenslotte ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Hoe dient u een klacht in?

Het contact met de klachtenfunctionaris, of het indienen van een klacht, verloopt via het secretariaat van Zorggroep Sirjon, waartoe Siloah en de SVRO behoren. U kunt uw klacht per brief, telefonisch of per e-mail indienen. Vermeld hierbij duidelijk aan wie de klacht moet worden voorgelegd. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Zorggroep Sirjon.

Het adres is:
Gieterijstraat 120
2984 AB in Ridderkerk
Telefoonnummer 088-2754500
E-mail adres: klachten@sirjon.nl

Klachtenformulier medewerkers

Klachtenformulier voor cliënten