Elim en Maranatha werken met deze meldcode. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, helpt de meldcode ons om op een zorgvuldige manier te handelen en de juiste hulp in te zetten.