Vrijwilligersraad

Koffie schenken, de winkel runnen, bezoekers ontvangen, klussen in de tuin en helpen bij de gezamenlijke maaltijden en op de welzijnsgroepen. De vrijwilligers van woonzorgcentrum Maranatha zijn iedere dag druk in de weer.

Vrijwilligerscoördinator Jorieke ten Voorde:

‘Ook het rolstoelbusproject wordt hoog gewaardeerd door onze bewoners. Drie keer per week worden uitjes georganiseerd in de omgeving. De bewoners brengen bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum of een kinderboerderij. De mensen genieten hiervan en iedereen komt regelmatig aan de beurt. Daarnaast worden er middaguitstapjes verzorgd. Ook staan er jaarlijks twee dagtochten op het programma.’

Door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om bewoners extra aandacht en liefde te geven. En dat wordt gewaardeerd!

Wat doen vrijwilligers bij Maranatha?

  • Bezoekvrijwilliger
  • Chauffeur
  • Tuinonderhoud
  • Technische dienst
  • Receptie

Ook kan Maranatha dankzij de inzet van vrijwilligers extra faciliteiten in stand houden, zoals de:

  • Winkel
  • Bibliotheek
  • Openstelling van de receptie in de avonduren

Identiteit

Maranatha in Rijssen biedt bewoners een veilige, comfortabele en gezellige woonomgeving die voelt als thuis. Dit thuisgevoel wordt mede sterk bepaald door de identiteit.

In ons reformatorisch woonzorgcentrum is Gods Woord de leidraad voor ons doen en laten. We gaan met elkaar in gesprek over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord. We houden dagopeningen, beginnen en eindigen maaltijden gezamenlijk en vullen de zondag op een vertrouwde manier in.

De vrijwilliger stemt in met het uitgangspunt van de Stichting en handelt hier ook naar. Het uitgangspunt is het onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid.

Aanmelden als vrijwilliger

Overweegt u om vrijwilligerswerk bij Maranatha te komen doen? Daar zijn we blij mee! Wij hebben op dit moment meerdere vacatures waarvoor u zich kunt aanmelden.

Ook als er geen geschikte vacature voor u bij zit, horen we graag van u. Er is altijd een taak die past bij uw talenten en mogelijkheden. Neem gerust contact op met de vrijwilligerscoördinator om samen te bekijken welk vrijwilligerswerk bij u past en waar, wanneer en hoe vaak u zich kunt inzetten.

Vacatures vrijwilligers

Contact Vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligerscoördinator

Om al het vrijwilligerswerk binnen Maranatha in goede banen te leiden, is Jorieke ten Voorde aangesteld als vrijwilligerscoördinator. Zij leidt, in goed overleg met het management en de Vrijwilligersraad, alle vrijwillige werkzaamheden in goede banen.

Het doel van het vrijwilligerswerk binnen woonzorgcentrum Maranatha is om het persoonlijk welzijn van de bewoners te bevorderen en het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Maranatha streeft hierin naar continuïteit, zowel voor de bewoners als voor de vrijwilligers, maar dit kan niet gegarandeerd worden, omdat de zorg altijd in beweging is.

Jorieke ten Voorde:

‘Het is heel bijzonder dat we dankzij de inzet van vrijwilligers zoveel kunnen betekenen voor de bewoners! De vrijwilligers brengen rust en een frisse blik met zich mee. Zij hebben voldoende tijd en kunnen vaak op een laagdrempelige manier contact met de bewoners leggen.’

Voor alle vrijwilligers wordt één keer per jaar een gezellige avond met diner georganiseerd. Ook krijgen zij een eindejaarsattentie. Daarnaast wordt jaarlijks een avond gehouden waarin een zorginhoudelijk of ethisch thema centraal staat.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad kan worden gezien als de belangenbehartiger voor de vrijwilligers. In de raad zitten gekozen afgevaardigden van de vrijwilligers. Zij overleggen ongeveer zes keer per jaar met het management en de vrijwilligerscoördinator over de invulling van de zorg en de inzet van de vrijwilligers.

De raad heeft in deze overleggen een adviserende rol. De raad bekijkt bijvoorbeeld of (voorgenomen) veranderingen effect hebben op de werkzaamheden van de vrijwilligers en doet voorstellen om dit in goede banen te leiden. De Vrijwilligersraad organiseert bijeenkomsten als waardering voor alle inzet van de vrijwilligers.