Vrienden van Maranatha

De stichting Vrienden van Maranatha werft financiële middelen om bewoners meer welzijn en wooncomfort te bieden. De stichting probeert zaken te realiseren waar in de reguliere budgetten geen ruimte voor is.

Dankzij de vriendenstichting is het gelukt om gemakstoelen voor de verpleegafdeling aan te schaffen. Ook zijn de wandelgangen voorzien van een kleurtje, zodat de ruimtes gezelliger aanvoelen.

Centraal in de fondsenwerving staat de jaarlijkse verkoopdag op Maranatha. Op deze gezellige dag, die in het najaar wordt gehouden, is van alles te koop: oliebollen, pannenkoeken, vis, beenmode, maar ook groente. Aan de kinderen is gedacht met suikerspinnen, een grabbelton en een kleurwedstrijd.

De verkoopdag levert niet alleen geld op, maar ook mooie ontmoetingen tussen bewoners, vrijwilligers, familie en omwonenden!

Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha

De doelstelling van de vriendenstichting is om bewoners een mooie oude dag te bezorgen. De Stichting geeft hier invulling aan door:

  • extra gelden te verwerven om voor de bewoners van Maranatha verbeteringen en voorzieningen te realiseren die niet vergoed worden vanuit de overheid.

De Stichting werft deze gelden via acties, donaties en soms legaten. Dankzij de ANBI-erkenning zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Word vriend van Maranatha!

Word (als donateur) vriend of vriendin van Maranatha! De bewoners van Maranatha profiteren direct van uw bijdrage. Bijna al het geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de Stichting met minimale kosten werkt.

Uw donatie wordt onder andere besteed aan:

  • bijdrage in de busritten;
  • de aanschaf van bijvoorbeeld informatieschermen, kookmateriaal en bloemen voor jarigen;
  • beweging bevorderende hulpmiddelen, zoals een duofiets, de belevingstafel en onze wens voor de toekomst: een fietslabyrint.

U wordt al vriend van Maranatha vanaf € 15,- per jaar.

Ook vriend van Maranatha worden of liever eenmalig doneren?

Neem contact op

Wat doet Vrienden van Maranatha nog meer?

Op dit moment werkt de Stichting samen met studenten van het Hoornbeeck college aan een plan om meer inkomsten te werven. De studenten zetten hun kennis van onder andere social media in om nieuwe donateurs te vinden. Tegelijkertijd ontstaat door deze samenwerking een mooi stukje ontmoeting tussen de oudere bewoners en de jeugdige studenten.

Praktische informatie over Vrienden van Maranatha

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het lid van de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha op vrijwillige basis.

Post kunt u sturen naar:
Stichting Vrienden van SVRO Woonzorgcentrum Maranatha p/a Margrietlaan 12, 7462 VD RIJSSEN, e-mailadres: johanbaan7@gmail.com.

Downloads

Financiële gegevens

  • RSIN/fiscaal nummer: 855867218
  • Rekeningnummer: NL71RABO 0309888751

Het bezoekadres van Woonzorgcentrum Maranatha is: Diekjansweg 1, 7462 JD RIJSSEN.