Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. De taak van de OR is op te splitsen in twee delen: behartigen van het welzijn en de belangen van de medewerkers, én bevorderen van het optimaal functioneren van Maranatha in al haar doelstellingen. Die doelen kunnen worden behaald door een goede samenwerking tussen Raad van Bestuur en medewerkers. De OR probeert die samenwerking steeds verder te verbeteren.Voor de samenstelling van de OR worden elke drie jaar verkiezingen gehouden.

Hieronder volgt de huidige samenstelling van de OR:

Martha Bosschaart, voorzitter
Barbara Lagendijk, secretaris

Leden:
Arjen Hoogerland, Anneke ten Broek, Barbara Lagendijk, Elena Lambregtse, Elise de Visser, Lies Bolier, Machiel Uitbeijerse, Martha Bosschaart en Paul Vergeer.