Identiteit

Bij woonzorgcentrum Maranatha is Gods Woord norm én bron voor handelen

Als zelfstandig wonen steeds moeilijker gaat, moet u veel inleveren. Maranatha in Rijssen biedt voor die levensfase een veilige, comfortabele en gezellige woonomgeving die voelt als thuis. Dit thuisgevoel wordt mede sterk bepaald door de identiteit.

In ons woonzorgcentrum is Gods Woord de leidraad voor ons doen en laten. We gaan met elkaar in gesprek over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord. We houden dagopeningen en -sluitingen, beginnen maaltijden gezamenlijk en vullen de zondag op een vertrouwde manier in.

Al deze dingen kunnen we alleen doen in afhankelijkheid van God.

Zorggroep Sirjon

Maranatha valt onder Zorggroep Sirjon. De grondslag van deze zorggroep is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is de basis voor alle activiteiten en werkzaamheden binnen de organisatie. Het is de norm en bron voor ons handelen.

Onze visie op het menselijk leven, op lijden, sterven en eeuwigheid wordt hierdoor bepaald. We vinden het leven beschermwaardig, ondanks gebrokenheid, ziekte en ontluistering. Ook volgt vanuit deze overtuiging de noodzaak van wedergeboorte en bekering, en de opdracht om barmhartigheid te tonen aan naasten.
We geven hier dagelijks vorm aan in de uitvoering van zorg en begeleiding, en in de omgang met elkaar.