Geen bezoekers meer toegelaten in Maranatha

Er worden in Maranatha per direct geen bezoekers meer toegelaten en het aantal vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt. (Dit geldt niet voor Keizersdijk 8 en de Kroonnweide)

We beseffen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is. Gezien de kwetsbaarheid van ouderen zijn we echter helaas genoodzaakt om deze stap te zetten. Op deze manier willen we de sociale contacten voor onze kwetsbare doelgroep zoveel als mogelijk verminderen.

Als er veranderingen in de maatregelen komen, wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. We adviseren u om te overleggen of er mogelijkheden zijn om contact te hebben via bijv. videobellen.

Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid verwijzen we u naar de site van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid.